Logo_top
StartRadcy prawniKontaktDojazd
Shadow_top

Radca prawny IZABELA BRYŁA-ROKICKA


Absolwentka wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła aplikację radcowską i w 2005 roku została wpisana na listę radców prawnych.

Od 2005v roku zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, jednoosobowych działalności, gospodarczych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości.

Specjalizuje się w prawie mieszkaniowym, odszkodowaniach z tytułu posadowienia urządzeń przesyłowych, prawie sportowym w tym doradztwem przy zawieraniu kontraktów sportowych oraz prawie zamówień publicznych.

§

Radca prawny AGATA ZDEBEL - ZYGMUNT

Numer wpisu na listę radców prawnych (KT – 2966)


Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, studia częściowo odbyła na Uniwersytecie w Aarhus (Aarhus Universitet) (Dania) w ramach europejskiego prywatnego prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego porównawczego prawa handlowego i finansowego. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach odbyła aplikację radcowską, zakończoną egzaminem radcowskim oraz uzyskaniem tytułu zawodowego radcy prawnego (2011). Posiada certyfikat znajomości języka francuskiego prawniczego (Certificat de français juridique), wystawiony przez Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Włada językiem angielskim i francuskim.

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi podmiotów stosujących przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, od strony zamawiających jak i wykonawców; wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie; jest współautorką publikacji pt. ”System zamówień publicznych w Polsce” (2014), wydaną nakładem Wydawnictwa Difin SA.

W ramach wykonywanej praktyki oferuje pomoc prawną w zakresie:

  • prawa zamówień publicznych, m. in. udzielania porad i konsultacji prawnych, reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach wywołanych skargą na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi w innym przedmiocie, w związku ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • prawa cywilnego, w szczególności umów cywilnoprawnych z zakresu przebiegu i realizacji procesu budowlanego, oraz prowadzenia spraw sądowych.

§

Radca prawny ŁUKASZ ZYGMUNT

Numer wpisu na listę radców prawnych (KT – 2740)


Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, następnie odbył aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim i uzyskaniem tytułu zawodowego radcy prawnego w 2010r.

W ramach wykonywanej praktyki oferuje pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego (reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach postępowań administracyjnych), prawa cywilnego (w szczególności dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli i sprawców szkód), prowadzenia spraw przed sądami wszystkich instancji (w szczególności dochodzenia należności). Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek budżetowych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek budżetowych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Radca prawny Łukasz Zygmunt w ramach działalności pro bono wspiera Fundację „Szarik” z siedzibą w Warszawie – organizację pozarządową niosącą pomoc weteranom polskich misji wojskowych oraz przedstawicielom innych służb mundurowych i ratowniczych (www.szarik.org).

§

START | RADCY PRAWNI | KONTAKT | DOJAZD Waga

Copyright 2015
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
All right reserved.